Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Marijke Vanhoutte

Marijke Vanhoutte is inspecteur-adviseur Rooms Katholieke Godsdienst

Geachte heren,
Beste pater Gerard,
Beste Georges,

Woensdag … kreeg ik vrij onverwacht een telefoontje van mijn voormalige directeur.

Zijn vraag was of er kansen bestonden om in het vrij secundair onderwijs te werken met het boekje van Jean Mossoux, “Genoeg!, gooi het eens over een andere boeg” ?

… Ondertussen nam ik het artikel dienaangaande door via ‘op de boekenplank’ van Ministrando. ***

Het boekje biedt aan godsdienstleerkrachten een compleet andere invalshoek om met parabels en evangeliewoorden van Matteüs actualiserend aan de slag te gaan … Met al het aangereikte materiaal dienen ze alleen nog een vertaalslag te maken naar concrete lessen voor leerlingen…

Ik ben ook de mening toegedaan dat het materiaal en de werkwijze best tot hun recht komen in ASO en sterke TSO-richtingen.

Dus ideaal voor godsdienstleerkrachten om vanuit hun vakgroepwerking mee aan de slag te gaan…

MV

___________________________________________

*** uittreksel uit Ministrando: een spiegel van wat er leeft in het bisdom Brugge.

“Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg”

Een krachtige titel van een boek door iemand geschreven
– die sterk op zoek is naar de oorsprong van een drang bij de mens tot zelfontplooiing
– die ziet en gelooft dat mensen gelukkiger kunnen worden.

Auteur Jean Mossoux komt uit de bedrijfswereld. Hij vindt in Matteüs een bondgenoot en neemt voor zijn zoektocht die meer een speurtocht is, Sherlock Holmes onder de arm en transformeert zich naar Sherlock John. Watson, de rechterhand van Holmes, wordt raadgever.

Het evangelie van Matteüs wordt een leidraad voor ‘de bitzuist’. Een bitzuist ??? Iemand die gelooft in wat hij/zij doet… en die mensen probeert mee te krijgen in dat verhaal… Of je leest in het begin van het boek : een eigenschap van de bitzuist : hij is iemand van weinig woorden, maar met een grote uitstraling.

Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg, is lectuur voor de hedendaagse mens die meedraait in een gezin, maatschappij, werkmilieu, zakenwereld, sportclub, reclamewereld…

…, …

Hier de volledige link