Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Ministrando

Ministrando is een spiegel van wat er leeft in het bisdom Brugge.

“Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg”

Een krachtige titel van een boek door iemand geschreven
– die sterk op zoek is naar de oorsprong van een drang bij de mens tot zelfontplooiing
– die ziet en gelooft dat mensen gelukkiger kunnen worden.

Auteur Jean Mossoux komt uit de bedrijfswereld. Hij vindt in Matteüs een bondgenoot en neemt voor zijn zoektocht die meer een speurtocht is, Sherlock Holmes onder de arm en transformeert zich naar Sherlock John. Watson, de rechterhand van Holmes, wordt raadgever.

Het evangelie van Matteüs wordt een leidraad voor ‘de bitzuist’. Een bitzuist ??? Iemand die gelooft in wat hij/zij doet… en die mensen probeert mee te krijgen in dat verhaal… Of je leest in het begin van het boek : een eigenschap van de bitzuist : hij is iemand van weinig woorden, maar met een grote uitstraling.

Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg, is lectuur voor de hedendaagse mens die meedraait in een gezin, maatschappij, werkmilieu, zakenwereld, sportclub, reclamewereld…

Niet zomaar een omweg!

Jezus en Matteüs. Hun boodschappen zijn al 2000 jaar oud maar blijven actueel.

Ze gingen toen en door de eeuwen, – en ook nu nog – tegen de mentaliteit van de tijd in, zonder die mentaliteit te verwaarlozen, af te schrijven of te veroordelen maar als kans te beschouwen.
Geen tijd zonder goeie kanten. Hun boodschappen hebben een grote toegevoegde waarde voor een mensenleven. Zij, die met de christelijke traditie vertrouwd zijn, vertrekken gewoonlijk vanuit Jezus als bekende figuur. Sherlock John legt de weg omgekeerd af. Hij bekijkt het Matteüsevangelie als mens van de buitenste kring, niet zoals kerkmensen uit de binnenste kring. Hij start op het internet, komt bij Matteüs en stoot telkens weer op Jezus. En hij stoot door, gaat de uitdaging aan…15 verhalen. Ieder verhaal begint met een geactualiseerde versie : een lied of  een gedachte. Een korte toelichting van de persoon en soms van de context waarin deze versie tot stand kwam. Die actuele versie komt meestal uit een onverwachte hoek. Daarna het evangelieverhaal, gevolgd door commentaren, tips… die ons dichter brengen bij het reilen en zeilen van de bitzuist die in ons en anderen kan schuilen.

De besproken uittreksels werden gekozen door het werpen met een dobbelsteen, 15 maal op de inhoudstafel van het evangelie  door Matteüs.

Heb ik je benieuwd gemaakt naar de stand van zaken of hoeveel geluk de dobbelsteen de auteur bracht? Ik nodig je uit dit boekje te lezen!

Goed halfweg het boek houdt Jean Mossoux halt om bij te praten over het gebruik van parabels. Parabels als nuttige omwegen om je bestemming te bereiken.

Bepaalde maatschappelijke aspecten en de knelpunten van onze samenleving en wereld worden heel raak verwoord. En dat dit uit het evangelie komt, uit dat oude boek uit vervlogen tijden waarvan velen denken dat het niet meer relevant is.
Jean Mossoux toont ons het tegengestelde. Hij schrijft helder en open. Zijn gedachten laten mensen die volop in deze wereld staan en zoeken om verantwoord te leven en te werken, meedenken en aanvullen vanuit de eigen situatie.

De parabels bevragen je op zo’n manier dat je erin stapt, het van binnen beleeft.

Dat is ook de echte reden waarom het boek tot stand kwam.

De slotzinnen uit de inleiding die Jean Bastiaens, directeur van het Bijbelhuis Zevenkerken, gaf bij de voorstelling van het boek : “Wat een verademing voor onze tijd, dat er mensen zijn die het evangelie ontdekken als een uitdagende en boeiende leidraad, die beetje bij beetje alle vooroordelen opzij weten te zetten en met een spitse geest overgaan tot luisteren, confronteren, uitproberen, onderzoeken.
Wat een verademing dat er mensen zijn zoals Jean Mossoux, die ons een frisse kijk geven op het enorme potentieel van het evangelie dat ons zo dierbaar is.”

Ik beaam dit ten volle en ben nog maar eens verrast hoe mensen erin slagen het eeuwenoude verhaal van Jezus nieuw leven in te blazen of het subliem en realistisch laten samenvallen met de actualiteit.

Wij mogen de dominicaanse familie dankbaar zijn omdat zij zorgden voor de vertaling van het boek uit het Frans (“Ras Le bol ou paraboles”) en zo het bij ons te brengen.

Moniek INGHELBRECHT

download hier het volledige pdf-bestand