Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Roos Schoutteet

Roos Schoutteet is Senior lerares

Reflecties
-op de voordracht van Jean Mossoux bij de dominicanen te Knokke op 26 augustus 2016. Op de affiche stond er : “Een andere kijk op de parabels in het evangelie van Matteüs”
– en op zijn boek “Genoeg ! Gooi het eens op een andere boeg”

Inleiding
Al dadelijk werden we ondergedompeld in een heel verrassende, spirituele, nu en dan humoristische sfeer vanuit het evangelie van Matteüs. Verrassend, omdat wij nooit die teksten op die manier benaderd hadden. Onze idee over wat evangelisch is, vulden we steeds op een andere manier in. Evangelisch werd herleid tot soberheid, onthechting, naastenliefde… Heel mooie begrippen, maar  “genieten”  was van geen tel. Die visie kregen we mee vanuit onze opvoeding.  Nu senior, ben ik opgevoed volgens het “oude” stramien van plicht, gehoorzaamheid, tucht, zelfbeheersing, wilskracht, zelfdiscipline… Emoties uiten werd niet geapprecieerd. Die periode was nog een stille nabloei van de Jansenistische pedagogie.

Verrassend!
De invalshoek van Mossoux  klonk  als een verrassing. Hij trok dat evangelie, – bijzonder dat over de “Talenten” – enorm open  naar een jonge, jeugdige, dynamische, ook wilskrachtige en ambitieuze maatschappij.  Een opbeuring!  Voordien dacht ik soms bij een homilie  of een verklaring van het evangelie dat die interpretaties  wel heel ver van onze huidige intellectuele en maatschappelijke opvattingen en levensvisie afstonden . Volgens die verrassend nieuwe kijk van Mossoux  kunnen  we een draagvlak vinden, een stimulans, een houvast om evangelisch te handelen in onze materialistisch georiënteerde wereld.  De parabels kruiden het leven!

Metafoor van de Talenten
Bij de “Talenten” gaf hij uitgebreid uitleg met cijfers.- Een olijke verwijzing naar het frequent gebruik van statistieken, resultatentabellen, programma’s, zoals die nu in ondernemingsraden, werknemers- comités, meetings voor managers worden voorgesteld!  –  Ik voelde me blij verrast dat we dat gegeven konden terug leiden naar het evangelie, naar de tekst van Matteüs. Een opluchtende gedachte!

Durven! Doen!
In die “Talenten” legde Mossoux enorm de nadruk op het gebruik van talenten, op de ontwikkeling van talenten,  op de energie t.o.v. talenten.  Zijn  ideeën  mondden  uit in de  kernspreuk : “Durven! Doen!”. De jongere generaties ook voldoening te laten ervaren in hun presteren, en toch niet ver afwijken  van de  parabels bij Matteüs, klonk als een opwekkende stimulans.

Geluk!
In het hoofdstuk over de “Vermenigvuldiging van broden en vissen” verwijst Mossoux naar het chanson van oud-tenniskampioen Yannick Noah : “Alors, ose, ose!” (bdz 64) Als je dat hoort ben je overtuigd van de stimulans die er van het evangelie uitgaat om in deze maatschappij te leven en werken, te evolueren, te innoveren ,van je inzet te genieten. “Redonne à ta vie sa vraie valeur…Fais ta route…!”

In de tekst over de “Zending” kunnen we met gerust gemoed “bitzuïst-ondernemer”  worden. Een “bitzuïst” is iemand die zijn diepste dromen realiseert, die innoveert, die creatief is, die bijdraagt tot geluk voor dichte en verre omgeving,  die eerlijk en trouw vecht voor zijn succes.(bdz7)

In “ De lelies in het veld” leren we vastberaden tevreden zijn, vreugde  voelen, verwondering ervaren, schoonheid beleven.

Evangelisch
Draagt die verrassende invalshoek van Mossoux bij tot het fundament van (zoekend-) geloven? Het denken over het Matteüsevangelie schept stellig een visie over discipline, ambitie, inzet, resultaat, werk, genieten…  De weg naar een levensbron voor het geloof in de 21ste eeuw leidt misschien  langs  deze  benadering  en  interpretatie  van  het  evangelie  van  Matteüs . Een hoopvolle gedachte!

S.T.E.M. ( Science Techniek  Engineering  Maths )
Tijdens zijn voordracht stimuleerde hij jongeren om meer de S.T.E.M.-richtingen te volgen, ook al in het secundair.   Dit klinkt heel  toekomst gericht. Toch heb ik er wat bedenkingen bij. Science, technology, engeneering, mathematics. Deze richting blijft volgens mij, wat te dicht aanleunen bij het louter utiliteitsprincipe. Ik zelf denk dat we de rol van de “humane” wetenschappen  niet mogen onderschatten in de opvoeding.  In het secundair blijft de vorming en de waarde van de “Humariora” niet te miskennen. De studie van  Latijn, Grieks, literatuur, geschiedenis… blijft relevant,  ook voor jongeren die nadien ingenieur, economist, ict- specialist, of manager … willen worden. Om te leren “Denken” vormen de teksten van vb. Aristoteles, Platoon, Pythagoras, (wiskunde!), Seneca … een fundament.

Gelukkig lassen scholen, die onlangs startten met de S.T.E.M.-richting, ook het verplicht vak wetenschapsfilosofie in  en schenken  veel aandacht aan taal en cultuur.

Tennismetafoor
Enkele dagen na die voordracht had ik een gesprek met een jonge ondernemer. (48j.) Bitzuïst, hij toonde zich enthousiast over de ideeën in het boek van Jean Mossoux, al wist hij weinig of niets af van de parabels van Matteüs. Voor hem vormden die dan ook  een revelatie. Hij vertelde dat hij op meetings, om zijn medewerkers te bezielen, uitging van een totaal andere metafoor. Hij vertrok vanuit zijn hobby, tennis,  en bouwde een vergelijking op met de inzet en opvattingen t.o.v. het beroep. Zijn slogan luidt ook “Durven! Doen!”  Volgens hem kan je de tennismetafoor doortrekken naar het leven. Een “Hogere Dimensie “ ontbreekt echter.

Nawoord
Kunnen we dan als zoekende mensen, nadenken over het moderne, maatschappelijke gebeuren en langs de tekst van Matteüs een weg vinden naar  spiritualiteit, naar de bron waaruit we vitaliteit, energie, inzet, reflectie, moed, ambitie, aandacht, voldoening, resultaat… kunnen putten? Kunnen we “een engagement aangaan om bruggen te slaan tussen ogenblikken die geluk brengen”?  (bdz 1)  Een hele opdracht!

Dank!
Mag ik met  een laatste metafoor eindigen?  Een groot pianist verdiept zich in de partituur, bestudeert ze  opnieuw  en vindt een nieuwe taal om de sonates van Beethoven inhoudelijk te presenteren aan de aandachtige luisteraar. Wie op een intelligente, bezielde manier een nieuwe lectuur kan geven,  is een grote meneer! Dank, Jean Mossoux.