Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Mieke Morlion

Mieke Morlion is leerkracht godsdienst, Scheppersinstituut Wetteren.

Beschouwingen bij het boekje van Jean Mossoux

Zoals beloofd stuur ik u enkele bevindingen na het lezen van ‘Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg.’ van Jean Mossoux.

Ik heb het graag gelezen en was vooral getroffen door de creatieve insteek die de auteur hanteert.  Hij doorworstelt zijn scepsis ten aanzien van de figuur van Jezus via het evangelie van Matteüs. De teksten die hij dan verder doorploegt, bieden een rijk pakket aan christelijke inzichten.

De auteur weet via de Bergrede, over de bekende -misschien voor sommigen reeds moe gehoorde – verhalen als ‘de schat’, ‘de lelies in het veld’ ‘de splinter en de balk’ over een zevental parabels (onder meer: het verloren schaap, dienend leiderschap, de parabel van de talenten) de lezer te boeien. Hij actualiseert deze teksten op een onbevangen wijze. Dit boekje is niet ‘belast’ met zware theologische inzichten maar doet wel nadenken over je christen zijn vandaag.

Mijn inziens kan dit boekje, en zeker een aantal besprekingen van parabels, een aanzet zijn om een geloofsgesprek aan te  gaan in de klas of in een pastorale werkgroep. Vb ‘Wat betekent het om het zout der aarde te zijn vandaag als christen mens?’

De auteur omschrijft de werking van zout als ‘niet aan de zijlijn blijven staan maar heel discreet en toch tot diep in de kern smaak geven aan de omgeving.’ Een uitdaging lijkt me zo, zeker vandaag.

Een idee die me zowel nuttig als zinvol lijkt is het volgende: met de pastorale werkgroep van de verschillende Scheppersscholen een denkdag of denkmoment organiseren rond enkele van deze verhalen. Bedoeling zou zijn om eens over het eigen muurtje te kijken en te voelen, te horen hoe de Geest van onze Stichter EH Victor Scheppers, geïnspireerd door het evangelie, vandaag nog steeds heel zinvol kan zijn.

Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben in wat ik hierboven aanbreng.