Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Luc Dekelver

Luc Dekelver is diaken in Antwerpen

Genoeg!  Gooi het eens over een andere boeg – Jean Mossoux

Het boek legt op een toffe manier de link tussen het Mattheüsevangelie en de hedendaagse samenleving.
Het laat mensen nadenken over de manier waarop je tot succes komt als persoon maar ook als leider in een samenleving.

Het boek gaat terug naar de oorspronkelijke levenswaarden tegenover de ‘hedendaagse’ visie op succes.  Het laat ons nadenken over ons omgaan met medemensen in een hedendaagse context wat uiteindelijk ook de bedoeling is van het evangelie.

Het laat duidelijk zien dat goed leiderschap niet te maken heeft met veel geld verdienen, dominantie, wet van de sterkste maar met dienstbaarheid in samenwerkingsverbanden, met beslissingen genomen vanuit en samen met de basis, met verantwoordelijkheidszin van iedereen en aandacht voor ieders talenten.

“Genoeg!…” zet mensen aan om initiatief te nemen en niet bij de pakken te blijven zitten.

Het boek is vlot geschreven. Vooral de uitwerking van de bergrede, als start van de bijbelse teksten in hoofdstuk IV, nodigt de lezer uit om verder het boek door te nemen. Elke bladzijde nodigt uit tot nadenken.

Het is zeker geschikt om te werken met leerlingen om van hieruit je eigen handelen en je handelen in teamverband onder de loep te nemen.

“Genoeg!   ” laat je nadenken over geluk, rechtvaardigheid, empathie, respect voor iedereen, …

Ook komen de reeds gekende elementen van de parabel mooi tot uiting waarbij dit toegepast wordt op jezelf en op je leefwereld. Bij elke parabel slaagt de auteur er in je te laten nadenken door verhelderende gezichtspunten.  Zeer mooi vond ik de parabel van het verloren schaap.

Het boek is zeker een aanrader en kan leerkrachten godsdienst kapstokken aanreiken om op een hedendaagse manier met bijbelse teksten te werken en deze  te concretiseren.  De geactualiseerde versie aan het begin van elk hoofdstuk is telkens een mooie aanzet om te starten bij het werken met leerlingen.

Zeker geschikt voor derde graad ASO en TSO, voor BSO zeker als achtergrondinfo voor de leerkracht.