Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Jacques Verwee, businessman op rust, zoeker

Het boek ‘Genoeg!’ is geschreven vanuit het perspectief van een ondernemer voor andere ondernemers, wat betekent voor ons allemaal.

Iedereen is geroepen om op zijn eigen unieke manier te ondernemen. Die potentie ontwikkelen we tussen 3 en 97 jaar.

De schrijver haalt zijn inspiratie uit 15 parabels van Jezus, beschreven door de evangelist Mattheus. Deze parabels zijn wereldlitteratuur. Jean Mossoux geeft er een unieke en opbeurende interpretatie aan. Hij zoekt alleen wat constructief werkt, want hij is de negatieve en de angstaanjagende boodschappen in de media hartstikke beu. Hij nodigt de lezer uit om zijn unieke talententen te ontwikkelen door na te denken, creatief te zijn en te experimenteren.

Wat mij vooral enthousiast maakt is zijn werkmethode:

1. Voortgaan op de eerste indruk: de intuïtie op de voorgrond brengen. Intuïtie zegt vooral iets over mezelf, over de manier waarop ik de werkelijkheid aanvoel en waarneem. Het buikgevoel is ontzettend belangrijk, het is de chemie tussen mij en de anderen in een gegeven omgeving. Al moedigt iedereen me ergens toe aan, als mijn hart en mijn handen niet mee zijn, voel ik mij geblokkeerd. Het eerste team is een innerlijk team dat zich voortdurend bevraagt om te bewegen in de omstandigheden waarin het geschud is.

2. In tweede instantie nadenken over “wat is”. “Nadenken is gedachten verstoren” De intuïtie is niet onfeilbaar. De radar kan ontregeld zijn en ik zal dan alleen opnemen wat in mijn kraam past. Intuïtie is een gevoel dat moet getoetst worden aan waarnemen, nadenken en experimenteren.

3. Het accent leggen op uitdagingen, creativiteit en oplossingen, zodanig dat het negatieve wegebt, zoals de zon de wolken oplost.

4. Niet soloslim spelen, want we zijn gemaakt om in team te werken. De schrijver kruipt in de rol van Sherlock Holmes, de speurder met een open vizier en een scherpe blik. Hij laat zich bijstaan door Watson en Indiana Jones die hem confronteren en aanvullen. Watson is de expert met een wetenschappelijke vorming en die bovendien rust en menselijkheid uitstraalt. Indiana Jones is de avonturier, de durver, de doener. Hij nodigt de lezer uit om aan dit team deel te nemen. Het team zorgt ervoor dat de energie doorstroomt en zich vermenigvuldigt.

Deze recensie van 5 april 2017 is de samenvatting van een dieper onderzoek te bekomen bij Jacques Verwee, Jan Breydellaan 100 8500 Kortrijk 056 21 00 57, jacques@stimulgro.be