Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be

Etienne Leirman

Etienne Leirman is burgerlijk ingenieur, voorzitter werkgroep ‘geloof en zingeving’ Dominicaanse Familie Knokke , lid van de Orde van Sint Jan, … en organisator “Zomervoordrachten 2016” – Knokke – 26 augustus 2016: Jean Mossoux over GENOEG, GOOI HET EENS OVER EEN ANDERE BOEG.

Een goede avond, beste mensen,

Voor de laatste voordracht van dit jaar, heet ik u allen, in naam van de inrichtende verenigingen ( Orde van Sint Jan – Markant – Neos – Domincaanse Familie Vlaanderen ) hartelijk welkom. We hebben deze avond als spreker Jean Mossoux uitgenodigd. Misschien is hij u minder bekend dan andere sprekers maar we zijn ervan overtuigd dat dit na zijn spreekbeurt zal veranderen.

Jean Mossoux, geboren in een industrieel bedrijvige familie, deed in het begin van zijn professioneel leven meerdere ervaringen op als bedrijfsleider. Hij breidde zijn actieterrein uit tot het begeleiden van kaderleden, bedrijfsleiders van startende bedrijven en KMO’s, en tot docent in de bedrijfskunde. Hij ontpopte zich als schrijver van  boeken over bedrijfsbeheer en werd door de koning Boudewijn stichting betrokken als organisator van initiatieven in MVO ( maatschappelijk verantwoord ondernemen ).

Hierbij aarzelde hij niet om ongewone middelen in te zetten die hij ook in de bijbel vond. De oude teksten haalde hij van onder het stof en vond hierin inspiratie voor zijn opleidingsprogramma’s. Zeer recent schreef hij een boek met als titel ‘Ras le bol ou paraboles’, in het Nederlands vertaald door een aansprekende titel ‘Genoeg, gooi het eens over een andere boeg’. Hierin analyseert en actualiseert hij 15 perikopen uit het Mattheus evangelie en past ze toe in het hedendaagse leven. Zijn betrachting is om verschillende publieken de waarde van deze teksten te laten ontdekken en hen in hun actief leven te inspireren, zonder ze te vermoeien met geleerde tekstuitleg, exegetische onderzoekingen, theologische en filosofische overwegingen. Zijn doelpubliek is een steeds groter wordende groep die zich niet meer door de traditionele taal en leer aangesproken voelt of zelfs helemaal van vervreemd is. Hij gebruikt een aangepaste taal en tracht studenten, leraren, kaderleden en bedrijfsleiders … groot-ouders te motiveren voor de ethische waarden van christelijke inspiratie. Vanavond zal hij ons van zijn methode laten proeven.

In het evangelie van Johannes staat, bij het gesprek dat Jezus met Nicodemus had, een verrassend Jezuswoord: ‘de wind (of de Geest) waait waarheen hij wil’. In de Bijbelse talen staat voor wind en geest hetzelfde woord: het Hebreeuwse rouach of het Griekse pneuma. Wind en geest zijn van nature niet door strikte voorschriften gebonden maar brengen inspiratie, verademing en verandering op onverwachte plaatsen. We hopen dat nu een letterlijk en figuurlijk verfrissende geestelijke wind waait. Ik geef dan ook graag het woord aan Jean Mossoux.

Twee dagen later, al drie spontane reacties :

Beste Jean,

Nogmaals hartelijk dank voor uw enthousiasmerende woorden tijdens uw voordracht.
Er was aandachtige luisterbereidheid bij de aanwezigen.
Etienne Leirman (  organisator )

***

Jean,

Bij deze wil ik je feliciteren voor je voordracht in Het Zoute. Ik vond het heel interessant en begrijpbaar uitgelegd. Nog veel succes ????

Grtz,
Dieter  ( kunstenaar )

***

Beste Jean,

Ik heb uw boekje onmiddellijk en met zeer veel genoegen gelezen. Het is origineel, grappig en inspirerend.  Het is opmerkelijk hoe de figuur van Jezus doorheen de tijden steeds opnieuw kan worden geherinterpreteerd en blijft fascineren en inspireren.

Ik sluit mij volledig aan bij uw laatste zin dat deze betekenissen en inzichten in de praktijk moeten worden toegepast door ieder van ons, ieder op zijn eigen manier. Dáár komt het op aan !!!

Met hartelijke groet,

Axel ( bedrijfsleider )