Uitgeverij Halewijn: 03 210 08 11 bestellingen@halex.be
     

Jean Bastiaens, directeur Bijbelhuis Zevenkerken – Brugge

Dames en heren,

Hartelijk welkom op deze mooie avond in Bijbelhuis Zevenkerken, hartelijk welkom op de voorstelling van een boeiend boek, geschreven door Jean Mossoux. De auteur en zijn echtgenote, heet ik in het bijzonder heel welkom. Het is altijd mooi om mee te maken dat je eigen geesteskind boven de doopfont wordt gehouden. En ook wanneer het geesteskind het kleed aankrijgt van een nieuwe vertaling, is dat een bijzondere gebeurtenis.

Dames en heren, ik zou u deze vraag willen voorleggen: bent u van mening dat het uitleggen van het evangelie voorbehouden moet blijven aan specialisten? Priesters, pastoraal werkenden, of – bijgot – exegeten, linguïsten, tekstwetenschappers? In het verleden, in onze streken toch, was dit inderdaad vaak het geval. De kunstenaar, de dichter, de leraar, de onderzoeker van wat dan ook, de En zelfstandige of de bedrijfsleider: zij hadden niet de neiging het evangelie nu eens tot hun voorwerp van onderzoek te nemen. En zo komt het dat het evangelie vaak eenzijdig belicht bleef, door de mensen van de binnenste kring.

Gelukkig zijn er echter spitsvondige geesten die de stoute schoen aantrekken en het evangelie beginnen te maken tot voorwerp van eigen onderzoek. Niet op de wijze van het napraten, het volgen van de gebaande wegen, het zich eigen maken van de leesconstructies van ‘de geleerden’. Nee, ze nemen hun eigen-wijsheid – dat woord verstaat u wel – serieus en starten bij de eigen intuïtieve ideeën om die uit te werken en te beproeven.

Zo iemand is ook Jean Mossoux. En om uitdrukking te geven aan het intense zoekproces dat hij zo maar begonnen is, transformeert hij in Sherlock John. Want Sherlock Holmes had bij uitstek die nieuwsgierige en spitsvondige geest, die maakte dat hij in de kleinste details allerlei belangwekkende zaken begon te zien. En die details en die belangwekkende zaken brachten de spoorzoeker op de goede weg. En – ik verklap het maar meteen – eigenlijk was die Sherlock Holmes een ras bitzuist. Een wat, hoor ik u zeggen? Een op en top bitzuist. Wat is dat, zie ik u nu denken, hangt daar een kop en een staart aan? Veel meer dan dat. Trouwens, misschien bent u het zelf ook wel! Om dát te weten te komen, moet u natuurlijk wel eerst het boek lezen (en kopen!).

Enfin, dit boek gaat over ondernemende mensen. Mensen die vooruit willen komen in het leven, succes willen hebben (wie wil er nu niet succesvol zijn?), dingen uit hun handen willen zien rollen, ondernemers en allerlei lieden die erop uit zijn iets van het leven te maken, en die niet willen wachten totdat het hun komt aangewaaid.

Wat heeft het evangelie deze mensen te bieden? Zou het evangelie dat geassocieerd wordt met het principe van het Matteüs-effect, een leidraad kunnen zijn voor vrijdenkers en vrije, creatieve ondernemers?

En zo is het boek dat wij vanavond voorstellen, het resultaat van een zoektocht, en de beschrijving zelf van die zoektocht. Maar pas op, het is meer dan een zoektocht, het is een speurtocht!

Wat een verademing voor onze tijd, dat er mensen zijn die het evangelie ontdekken als een uitdagende en boeiende leidraad, die beetje bij beetje alle vooroordelen opzij weten te zetten en met een spitse geest overgaan tot luisteren, confronteren, uitproberen, onderzoeken. Wat een verademing dat er mensen zijn zoals Jean Mossoux, die ons een frisse kijk geven op het enorme potentieel van het evangelie dat ons zo dierbaar is.